Error message

Notice: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_dc_ajax_shopping_cart_teaser() (line 612 of /home/ancienci/public_html/sites/all/modules/dc_ajax_add_cart/dc_ajax_add_cart.module).

Kama Kuik: Potraits

Date: 
Saturday, 15 February, 2020 - 18:00 to Sunday, 19 April, 2020 - 19:00
Genre: 
expo
Type: 
paintings
Tickets: 
free entry

Portrait.
Why?

Because man is the most important. And my look at him.

Since I can remember I have been interested in people and in traveling. New places, landscapes, architecture. I often moved. The landscape changed and people changed, but it was always them: the people I met were and are the most important for me. I've been drawing their faces since I can remember. I like this kind of focus when the model and I are looking at each other. Establishing some strange bond. Sometimes conversation, sometimes silence. Sometimes someone is thoughtful and looks away. He looks "despite me" and I can feel his distance. But what I like most is the meeting of two pairs of eyes. We always know more about ourselves after such a meeting. New worlds open. New human landscapes. In color, in the brush movement there is incredible strength, lots of ways that invite ... Sometimes without a free choice. Sometimes everything is possible. You decide. A portrait is the most beautiful human trace ... At some point I felt that I wanted to change "feeling" into something permanent. Thanks to the images I feel and know that I can express how important people are to me. Try... Because for me "The world is in man". That's why the portrait.

Kama Kuik, a graduate of Art Education (diploma in painting studio of Prof. Andrzej Leśnik, 2002) and  Academy of Fine Arts and Art History (master's thesis "Worlds of the Underworld. Imaging of Stanisław Baj." Under the supervision of Prof. Tadeusz Żuchowski, 2005) of Adam Mickiewicz University in Poznań. She has been painting faces and portraits since 2000. Since June 2005, she runs "Paśnik Kamy" - her own Studio of Portrait Meetings on Fredry 12 street in Poznań, where, among the others a portrait chronicle of the Music Collection Agency is created.

 

Portret.
Dlaczego?

Bo człowiek jest najważniejszy.

I moje spojrzenie na niego. Od kiedy pamiętam interesowali mnie ludzie i podróże. Nowe miejsca, pejzaże, architektura. Często się przeprowadzałam. Zmieniał się krajobraz i zmieniali się ludzie, ale zawsze to właśnie oni: poznawane osoby, były i są najważniejsze. Od kiedy pamiętam rysowałam ich twarze. Lubię ten rodzaj skupienia, kiedy model i ja patrzymy sobie w oczy. Nawiązanie jakiejś przedziwnej więzi. Czasem rozmowa, czasem cisza. Czasami ktoś jest zamyślony i odwraca spojrzenie. Patrzy "mimo mnie", a ja mogę poczuć jego oddalenie. Ale najbardziej lubię to spotkanie dwóch par oczu. Zawsze więcej o sobie wiemy po takim spotkaniu. Otwarte nowe światy. Nowe ludzkie pejzaże. W kolorze, w ruchu pędzla jest niesamowita siła, mnóstwo dróg, które zapraszają... Czasem nie pozostawiając wolnego wyboru. Czasem wszystko jest możliwe. Ty decydujesz. Portret to najpiękniejszy ślad człowieka... W pewnym momencie poczułam, że chcę "uczucie" zamienić w coś trwałego. Dzięki obrazom czuję i wiem, że potrafię wyrazić jak bardzo ludzie są dla mnie ważni. Próbuję... Bo dla mnie "Świat jest w człowieku".
Dlatego portret.

Kama Kuik absolwentka Edukacji Artystycznej, (dyplom pracowni malarstwa prof. Andrzeja Leśnika, 2002) ASP i Historii Sztuki (praca magisterska "Światy Zaświaty. Obrazowanie Stanisława Baja." pod kierunkiem prof. Tadeusza Żuchowskiego, 2005) UAM w Poznaniu. Od 2000 roku maluje twarze i spojrzenia. Od czerwca 2005 prowadzi "Paśnik Kamy" - autorską Pracownię Spotkań Portretowych na ul. Fredry 12 w Poznaniu, gdzie m.in. powstaje portretowa kronika działań Music Collection Agency

 

Partners: 
Polish Embassy in Luxembourg, Polska.lu, Woxx, Radio Ara